Viete, ako chutí skutočné mlieko?

Inovatívny projekt spoločenskej zodpovednosti, založený na zjednodušení a uľahčení prístupu zamestnancov ku čerstvým a bezpečným farmárskym potravinám.

Program donášok skutočného mlieka a mliečnych výrobkov z farmy priamo na pracoviská. Automatizované chladiace výdajníky, lokalizované v areáloch kooperujúcich zamestnávateľských organizácií, inovatívnym spôsobom uľahčujú a približujú zamestnancom a ich rodinným príslušníkom dostupnosť produktov zo skutočného mlieka. S plnou zárukou spokojnosti.

  • 100% prírodné mlieko. Bez pridania / odobrania žiadnej jeho zložky.  Presne také, aké ho vytvorila príroda. Dokonalé.
  • Najvyššia možná čerstvosť produktu – trieda D+0 (mlieko sa spracúva a expeduje v deň jeho nadojenia).
  • Tepelná úprava čerstvého mlieka šetrnou pasterizáciou je bezpečná, a pritom pomáha uchovávať jeho plnú chuť a vysoký obsah výživových látok
  • Výnimočná chuť a kvalita produktov ocenená značkou SK GOLD
  • Pohodlná bezhotovostná úhrada za tovar prostredníctvom zákazníckej “mliečnej” ID karty. 
  • Voliteľný príspevok zamestnávateľa ako súčasť programu jeho pracovných benefitov.

 

 

Synergie projektu:

I. Organizácie sektoru priemyselnej výroby a obchodu:

Projekt významnou mierou smeruje ku podpore zdravej životosprávy pracovníkov i členov ich rodín (najmä detí), s preukázateľne pozitívnym vplyvom na znižovanie doby neprítomnosti v práci (ako z dôvodu práceneschopnosti pracovníka samotného, tak aj z dôvodu ošetrovania jeho maloletého člena rodiny)

Je príležitosťou, ako významne prispieť k podpore miestnej výroby, zamestnanosti a obnove života na vidieku, napomáhať jeho rozvoju a spoluvytvárať motiváciu pre ľudí, aby na ňom žili a pracovali.

II Spotrebitelia/konzumenti: 

Skutočné potraviny. Čerstvé a bezpečné. S dôrazom na ich kvalitu a slovenský pôvod. Tým, že projekt prináša skutočné potraviny priamo ku konzumentovi, na jeho pracovisko, mu významne zjednodušuje a uľahčuje prístup k nim ako ku základnej zložke zdravej výživy – rozhodujúceho faktoru ovplyvňujúceho zdravie človeka

III. Regionálni výrobcovia potravín a slovenské poľnohospodárstvo:

Odstraňovanie bariér priameho prístupu regionálnych výrobcov potravín ku konzumentovi ako konečnému spotrebiteľovi. Účinná podpora predaja kvalitných farmárskych potravín vyrobených na Slovensku.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *