Partneri projektu

Partneri projektu:

Spoločensky zodpovedné organizácie, ktoré prístup ich pracovníkov ku čerstvým a bezpečným farmárskym potravinám robia ľahším a jednoduchším –  odstraňovaním bariér a kooperáciou pri umiestňovaní automatizovaných chladiacich kioskov na mlieko a mliečne produkty v ich areáloch, ako aj následnej prevádzke priameho dodávateľského reťazca prvovýrobca – konzument  “priamo z farmy na pracovisko”

  • Napomáhajú tým podpore zdravej životosprávy svojich pracovníkov i členov ich rodín
  • Účinne prispievajú k podpore miestnej výroby, zamestnanosti a obnove života na vidieku

Partneri zo sektoru priemyslu a obchodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejnoprávne a samosprávne partnerské inštitúcie:

 

 

 

Mesto NITRA                                                                                                            

 

 

Mesto VRÁBLE