Výdajné zariadenia

Technologické výdajné zariadenia (kiosky):

I. chladiaci kiosk s automatickými výdajnými boxami – najvyššia možná miera spoľahlivosti distribúcie s garanciou čerstvosti a bezpečnosti potravín.

  • inovatívne technologické zariadenie pre spoľahlivú a bezpečnú distribúciu a predaj čerstvých chladených produktov
  • 60 elektronicky individuálne ovládaných chladených produktových boxov ako garancia čerstvosti a bezpečnosti – každý box je samostatne kontrolovaný pre dobu  trvanlivosti (exspiráciu) v ňom obsiahnutého produktu. Jej prekročením, rovnako tiež však aj zvýšením teploty nad stanovený limit (porucha chladenia a pod.), sa výdaj produktu zablokuje.
  • bezhotovostná prevádzka na zákaznícke ID karty, zabezpečenie PIN kódom.
  • v porovnaní so štandardnými vendingovými zariadeniami takmer eliminuje prevádzkové poruchy vydávania produktov (ako zaseknutie produktu, atď).
  • čas výdaja produktu je v porovnaní so štandardnými vendingovými zariadeniami (pružinovými) 3x kratší – výrazné skrátenie čakacích dôb zákazníkov v exponovaných časových úsekoch (napr. začiatok / koniec pracovných zmien)

 

… detail ovládacieho panelu s displejom, čítačkou ID kariet a klávesnicou (zadávanie PIN kódu a produktová voľba ) ….. 

 

… detail produktového boxu …. 

 

…. chladiaci kiosk s automatickými výdajnými boxami …. 

 

II.  chladiaci kiosk s pružinovým výdajným systémom a elevátorom  – štandardné a osvedčené vendingové zariadenie

  • praxou preverený systém, umožňuje predaj až 50 druhov produktov
  • hotovostná i bezhotovostná prevádzka (mince i ID karty)
  • presklená vitrína umožňuje vizuálny výber produktov
  • elevátor (výťah) eliminuje poškodenie hmotnejších produktov pádom z výšky