Logistika

Chladiaci reťazec sa prísne dodržiava od výrobcu až ku konečnému zákazníkovi

Chladiacim reťazcom sa rozumie nepretržité skladovanie chladených a potravín pri predpísanej teplote.

Pre zachovanie kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín  je preto nevyhnutné   striktne dodržiavať chladiaci reťazec aj počas transportu. Dodržiavanie chladiaceho reťazca, ako aj ostatných noriem hygieny a bezpečnosti potravín je nepretržite kontrolované a monitorované. Podlieha tiež stálemu dozoru príslušných štátnych kontrolných orgánov.

 

špeciálne zásobovacie vozidlá v izotermickej úprave s aktívnym chladiacim zariadením