Transport a distribúcia

Chladiaci reťazec sa prísne dodržiava od výrobcu až ku konečnému zákazníkovi

Chladiacim reťazcom sa rozumie nepretržité skladovanie chladených a potravín pri predpísanej teplote. Pre zachovanie kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín  je nevyhnutné striktne ho dodržiavať aj počas transportu.

Dodržiavanie chladiaceho reťazca, ako aj ostatných noriem hygieny a bezpečnosti potravín je nepretržite kontrolované a monitorované. Podlieha tiež stálemu dozoru príslušných štátnych kontrolných orgánov.

 

Vozidlá logistiky a distribúcie v špeciálnej izotermickej úprave s aktívnym chladiacim zariadením