Koncept projektu a jeho synergie

Inovatívny projekt spoločenskej zodpovednosti, založený na zjednodušení a uľahčení prístupu zamestnancov ku  100% skutočným potravinám .

Koncept donášok čerstvých a bezpečných farmárskych potravín vyrobených z naozajstného mlieka z farmy priamo na pracoviská – automatizované chladiace výdajníky, lokalizované v areáloch kooperujúcich zamestnávateľských organizácií, inovatívnym spôsobom uľahčujú a približujú zamestnancom a ich rodinným príslušníkom dostupnosť skutočných potravín.  S plnou zárukou spokojnosti.

  • 100% skutočné potraviny. Vyrobené z naozajstného mlieka bez pridania / odobrania žiadnej jeho zložky.  Z presne takého, aké ho vytvorila príroda – dokonalého.
  • Najvyššia možná čerstvosť produktu – trieda D+0 (mlieko sa spracúva a expeduje v deň jeho nadojenia).
  • Výnimočná chuť a kvalita produktov ocenená značkou SK GOLD
  • Pohodlná bezhotovostná úhrada za tovar prostredníctvom zákazníckej “mliečnej” ID karty.
  • Voliteľná výška príspevku zamestnávateľa ako súčasti programu pracovných benefitov pre jeho zamestnancov

 

Synergie projektu:

I. Organizácie sektoru priemyselnej výroby a obchodu:

Projekt významnou mierou smeruje ku podpore zdravej životosprávy pracovníkov i členov ich rodín (najmä detí), s preukázateľne pozitívnym vplyvom na znižovanie doby neprítomnosti v práci (ako z dôvodu práceneschopnosti pracovníka samotného, tak aj z dôvodu ošetrovania jeho maloletého člena rodiny)

Je príležitosťou, ako významne prispieť k podpore miestnej výroby, zamestnanosti a obnove života na vidieku, napomáhať jeho rozvoju a spoluvytvárať motiváciu pre ľudí, aby na ňom žili a pracovali.

II Spotrebitelia/konzumenti: 

Skutočné potraviny. Čerstvé a bezpečné. S dôrazom na ich kvalitu a slovenský pôvod. Tým, že projekt prináša skutočné potraviny priamo ku konzumentovi, na jeho pracovisko, mu významne zjednodušuje a uľahčuje prístup k nim ako ku základnej zložke zdravej výživy – rozhodujúceho faktoru ovplyvňujúceho zdravie človeka

III. Regionálni výrobcovia potravín a slovenské poľnohospodárstvo:

Odstraňovanie bariér priameho prístupu regionálnych výrobcov potravín ku konzumentovi ako konečnému spotrebiteľovi. Účinná podpora predaja kvalitných farmárskych potravín vyrobených na Slovensku.

 

Podporou spotreby skutočných farmárskych potravín podporujete regionálne poľnohospodárstvo.

Významne tým prispievate k podpore miestnej výroby a zamestnanosti, obnove života na vidieku, napomáhate jeho rozvoju a spoluvytvárate motiváciu pre ľudí, aby na ňom žili a pracovali.

V mene nášho regiónu ďakujeme !