Naša farma

Mliečna farma s históriou a tradíciou

Naša farma. Miesto, kde vzniká naozajstné mlieko. Chov hovädzieho dobytka má na nej  dlhú, už viac než polstoročnú históriu.

Hlavným zameraním farmy je  chov dojníc s úžitkovou produkciou mlieka. Je domovom pre viac než 600 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté. Slovenský strakatý dobytok je naše tradičné domáce plemeno, bolo vyšľachtené krížením slovenského pôvodného dobytka so švajčiarskym simentálskym dobytkom.

Farma sa nachádza na Hornom Ohaji – miestnej časti mesta Vráble. Historický názov tejto lokality bol Aha … práve odtiaľ aj máme odvodený názov našej farmy – AHA farma.

Farma ročne vyprodukuje  1 500 000 litrov vysokokvalitného mlieka s   prirodzene vysokým obsahom tuku, pravých mliečnych bielkovín a vitamínov.

 

 

Welfare zvierat je našou prioritou

Welfare je stav fyzikálneho a psychologického súladu ich organizmu a prostredia, v ktorom žijú (pohoda, blaho zvierat). Zvieratá sú chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou, celodenne sa voľne pohybujú, majú zabezpečený nepretržitý prístup ku čerstvej a čistej pitnej vode. Majú možnosť realizovať svoje prirodzené správanie, majú dostatok času na pohyb, pastvu a socializáciu. Počas celého obdobia rastu trávy zabezpečený každodenný vonkajší výbeh s výmerou viac než 10 hektárov. Zdrojom ich výživy sú výlučne vysokokvalitné a nutrične hodnotné krmivá a certifikované výživové doplnky,  zelené krmivo tvorí veľmi významnú časť dennej dávky.  Majú zabezpečenú neustálu odbornú veterinárnu starostlivosť na základe najnovších vedeckých poznatkov, zaisťujúcu im dobré životné podmienky a vysokú úroveň ich zdravia.

“Iba spokojné a zdravé zvieratá môžu produkovať kvalitné potraviny. Welfare zvierat je jednou z hlavných priorít našej farmy”

MvDr. Jozef Vlkovič, vedúci farmy Horný Ohaj