U svojho zamestnávateľa

Skutočné potraviny. Čerstvé a bezpečné. S dôrazom na ich kvalitu a slovenský pôvod. V kooperácii s vybranými zamestnávateľskými organizáciami sa staráme, aby ste ich mali k dispozícii tam, kde je to pre Vás najkomfortnejšie – priamo na Vašom pracovisku.

Distribuujeme ich prostredníctvom siete automatizovaných chladiacich výdajných kioskov, umiestnených v areáloch partnerských organizácií projektu zo sektoru priemyselnej výroby, obchodu, služieb, ale i verejnoprávnych inštitúcií.

Ak nie je na Vašom pracovisku projekt ešte zavedený, požiadajte láskavo Vášho zamestnávateľa (najčastejšie na oddelení ľudských zdrojov) , že by ste sa radi stali jeho súčasťou. Váš zamestnávateľ Vám určite rád vyhovie.

A ak je Váš zamestnávateľ starostlivý a spokojnosť jeho zamestnancov ho naozaj zaujíma, zabezpečí Vám pohodlné bezhotovostné úhrady Vašich nákupov inkasom zo mzdy,  taktiež ako aj Vám na nákup skutočných potravín rád finančne prispeje – ako súčasť Vašich pracovných benefitov.

Tak, ako to robia aj títo starostliví zamestnávatelia: